kontakter

BRYGGTELEFON  070 3577875
Ring detta nummer i första hand vid båthyra eller problem med båtarna.

PG 30 30 32-7

Ordförande/hamnkapten
Thorsteinn Schweitz, tel 0704449478
hamnkapten@hagernasstrandsbryggor.se
ordforande@hagernasstrandsbryggor.se


Sekreterare/informatör
Eva Hjelm, tel 0730335246
info@hagernasstrandsbryggor.se


Kassör/ekonomi
Peter Horvath
info@hagernasstrandsbryggor.se


Eva Åhren, tel 0704306778


Henrik Jonsson, tel 0707580335
henrik.01@live.se


Anders Rosenkilde, tel 0705131857

Lars Lewing, tel 0705301522

John Lundberg, tel 0706931094


Web
Mats Engbom, tel 0709359128
mats.engbom@gmail.com